“Камаро” [“Роб”, Непал, 2015, Арун Део Джоши, 23’)

“Камаро” (в литературен превод – “робски труд”) е форма на робство, съществувала в Непал до края на ХХ век. Традиционната практика в продължение на векове, особено в планинските райони на Непал, се запазила на места и до днес, макар и в променен вид. Филмът е история на едно семейство, чиито членове са роби на едър земевладелец от долината Синджа в Карнали - една от най-бедните и най-изостаналите зони (зона е съвременнара административна единица в страната) на днешен Непал. Официална премиера на филма.

Start typing and press Enter to search