“Издирванията на Деваки” (Непал, 2016, Деваки Бист, 46’)

Разказ за продължаващата да съществува в далечните западни райони на Непал незаконна практика “Деуки Прата” за предлагане и продажба на млади момичета в името на Бог. Обичаят се изразява в предлагане за продан в храма на младо момиче, а в миналото - и на младо момче, от семейство или род, търсещи религиозна заслуга или сбъдване на желание. Забранена е в Непал преди повече от 30 години като архаична практика, която нарушава правата на жените и руши достойнството им. Но тя – макар и тайно – съществува и днес. Младият журналист от района Деваки Бист, заинтригуван от социалните, културните и религиозните аспекти на обичая, започва разследване...

Start typing and press Enter to search