“Гигантите – пет величествени дървета в Граубюнден” (Швейцария, 2014, Арнолд Раух, 26’)

Както гласи една немска поговорка, понякога от дърветата не виждаме гората. T. е., губим се в подробности и не забелязваме същественото. В най-новия си филм документалистът Арнолд Раух показва пет гигантски дървета в цялото им великолепие – прекрасни, уникални екземпляри, предизвикващи възхита: най-високия смърч в Европа, един внушителен бук, едно много, много рядко кестеново дърво, един гигантски ясен и вероятно най-стария бор в света. Всеки от тези исполини има собствена история, свое уникално лице. Те са “личности”, които от столетия устояват на бурите. Българска премиера.

Start typing and press Enter to search